Objevujte nové
zážitky ve Skotsku

Skotsko je jednou ze čtyř zemí konstituční monarchie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která se nachází v severní části ostrova Velká Británie.
Více o zájezdu

Jedburgh

Městečko Jedburgh má kolem 4000 obyvatel. Jeho dominantou je impozantní zřícenina starého opatství Jedburgh Abbey.

Opatství Jedburgh Abbey bylo původně založeno jako převorství augustiánů kolem roku 1138 a to pravděpodobně na místě, kde stával kostel již od 9. století. Ale již v roce 1154 bylo toto převorství povýšeno na opatství. Jedburgh Abbey bylo jedním ze čtyř velkých opatství ležících poblíž hranic mezi Skotskem a Anglií, což také výrazně ovlivnilo rozvoj všech těchto opatství. Na hranicích se stále odehrávala řada menších a větších bitev a válek. Vojenské útoky se postupně stupňovaly až do 16. století. Koncem opatství se však stala protestantská reformace v roce 1560. Přesto (nebo právě proto) na nás dnes shlíží jedna z krásných normanských zřícenin. Okolní podpůrné stavby (kuchyně, jídelna, ložnice apod.) se dochovaly jen v půdorysech.

Dnes je opatství malebnou zříceninou ve které najdete jak prvky románské architektury, tak i prvky architektury gotické. Pokud ale vyjdete po krouceném schodišti na průchod čelem hlavní lodě katedrály a podíváte se po „délce“ katedrály, vypadá to, jako by katedrála byla právě dokončena a gotické oblouky jen čekaly na nové zastřešení a okna na nové zasklení.

Vzhledem k tomu, že opatství stojí na mírném návrší, dodnes tvoří výraznou dominantu města Jedburgh. V její těsné blízkosti je ještě další – dosud používaný – kostel a v okolí se můžete projít mezi hezkými historickými domy, z nichž některé možná pamatují i opatství ještě v plné kráse.