Objevujte nové
zážitky ve Skotsku

Skotsko je jednou ze čtyř zemí konstituční monarchie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která se nachází v severní části ostrova Velká Británie.
Více o zájezdu

Melrose Abbey

Melrose je malé, historické město v oblasti skotských hranic Scottish Borders. Monumentální zřícenina opatství Melrose Abbey  patří k nejkrásnějším zříceninám katedrály v Evropě. Stavba opatství byla započata na přání krále Davida I. v roce 1136 cisterciáckými mnichy, ale zbývající ruiny kostela jsou ze století patnáctého. Opatství je postaveno z růžového kamene v gotickém stylu. Zničeno bylo Jindřichem VIII., protože Skotové neschválili manželskou smlouvu Jindřichova syna a skotské princezny Marie Stuartovny. Na půdě opatství je pohřbeno mnoho skotských králů, mezi nimiž je asi nejznámější Robert I. Skotský, známější pod jménem Robert Bruce. Králem byl v letech 1306 až 1329. Jeho osud se protnul také s osudem známého Williama Wallace. Po smrti Roberta Bruceho bylo jeho tělo pohřbeno v opatství Dunfermline, zatímco jeho srdce bylo pohřbeno právě zde, v opatství Melrose.

Je velmi pravděpodobné, že pověst o srdci Roberta Bruceho se zakládá na pravě, protože roku 1996 byla při vykopávkách kapituly nalezena olověná schránka s měděnou plaketou s vyrytým nápisem „Uzavřená olověná schránka obsahuje srdce, které bylo nalezeno pod podlahou kapituly v březnu 1921 úřadem Jeho Veličenstva“. Ve schránce je skutečně nějaké srdce. Sice nelze potvrdit, že by patřilo Robertu Brucemu, ale zase na druhou stranu neexistuje záznam, že by v klášteře bylo někdy pochováno srdce někoho jiného. 24. června 1998 bylo srdce znovu slavnostně pohřbeno a přikryto novou pamětní deskou. Stalo se tak v den výročí bitvy u Bannockburnu (poblíž hradu Stirling) v roce 1314, ve které Skotové porazili armádu Eduarda II. Anglického.