Objevujte nové
zážitky ve Skotsku

Skotsko je jednou ze čtyř zemí konstituční monarchie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která se nachází v severní části ostrova Velká Británie.
Více o zájezdu

Ekonomika

Velká Británie je v současnosti sedmou největší ekonomikou světa (dle nominální hodnoty HDP) a osmou dle přepočtu na paritu kupní síly. UK je třetí největší ekonomikou v EU (po Německu a Francii) v nominální hodnotě HDP a druhou největší v přepočtu na paritu kupní síly. Británie byla mezi prvními zeměmi (po USA) zasaženými finanční krizí (credit crunch) také vzhledem tradičnímu propojení britské a americké ekonomiky zejména v oblasti finančních služeb a také v důsledku uměle rostoucích cen nemovitostí na tradičně rozsáhlém realitnímu trhu s globální klientelou. Díky agresivním preventivním krokům britské vlády (včetně znárodnění či částečného kapitálového vstupu státu do krachujících bank a vládní garanci úspor /do GBP 50 000/ v bankách v Británii ) se podařilo poměrně rychle zastavit hrozící vlnu nedůvěry v bankovní systém země, která mohla mít fatální následky pro celou ekonomiku. V roce 2013 vláda vyhlásila, že hospodářství již začíná být znovu na vzestupu.