Objevujte nové
zážitky ve Skotsku

Skotsko je jednou ze čtyř zemí konstituční monarchie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která se nachází v severní části ostrova Velká Británie.
Více o zájezdu

Zdravotnictví

Jako občan země patřící do EU máte nárok na bezplatnou lékařskou péči při akutním onemocnění nebo úrazu, je k tomu však potřeba vyřídit spoustu dokladů. Je nutné si před cestou zařídit potvrzení, že Česká republika má s Velkou Británií uzavřenou dohodu o vzájemné lékařské pomoci. Ne všechny zákroky a léčby jsou však v této dohodě zahrnuty, proto je lepší uzavřít si cestovní připojištění. V případě nutného a neodkladného ošetření se budete muset prokázat formulářem E111 nebo Evropským průkazem zdravotního pojištění.