Objevujte nové
zážitky ve Skotsku

Skotsko je jednou ze čtyř zemí konstituční monarchie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která se nachází v severní části ostrova Velká Británie.
Více o zájezdu

Státní svátky

Státní svátky v roce 2013 (2014):
Anglie a Wales
New Year's Day - 1. ledna (1. ledna)
Good Friday - 29. března (18. dubna)
Easter Monday - 1. dubna (21. dubna)                    
Early May Bank Holiday - 6. května (5. května)
Spring Bank Holiday - 27. května (26. května)
Summer Bank Holiday - 26. srpna (25. srpna)
Christmas Day - 25. prosince (25. prosince)
Boxing Day - 26. prosince (26. prosince)

Skotsko
New Year's Day - 1. ledna (1. ledna)
Good Friday - 29. března (18. dubna)
Easter Monday - 1. dubna (21. dubna)
Early May Bank Holiday - 6. května (5. května)
Spring Bank Holiday - 27. května (26. května)
Summer Bank Holiday - 26. srpna (25. srpna)
St Andrew's Day - 30. listopadu (1. prosince)
Christmas Day - 25. prosince (25. prosince)
Boxing Day - 26. prosince (26. prosince)

Severní Irsko
New Year's Day - 2. ledna (1. ledna)
St. Patrick's Day - 17. března (17. března)
Good Friday - 29. března (18. dubna)
Easter Monday - 1. dubna (21. dubna)
Early May Bank Holiday - 6. května (5. května)
Spring Bank Holiday - 27. května (26. května)
Orangemen's Day - 12. července (14. července)
Summer Bank Holiday - 26. srpna (25. srpna)
Christmas Day - 25. prosince (25. prosince)
Boxing Day - 26. prosince (26. prosince)

V Anglii, Walesu a Skotsku existuje je celkem osm oficiálních státem uznávaných státních svátků, tzv. public a bank holidays, v případě Severního Irska pak deset. Svátky jsou označovány jako bank holidays proto, že o takovém dni zůstávají zavřeny všechny banky a tedy i naprostá většina ostatních institucí a obchodů. Připadne-li některý ze státních svátků na sobotu či neděli, je vyhlášen náhradní den volna (obvykle se tak děje v pondělí následujícím po takové sobotě či neděli). V zemi je možno vyhlásit i mimořádný svátek/den volna, například při příležitosti mimořádných událostí u královského dvora.

Obvyklá pracovní doba v úřadech a firmách je 9:00-18:00 hod. Obchody, supermarkety, restaurace, hospody aj. bývají otevřeny dlouho do nočních hodin (některé až 24 hodin). V sobotu mají obchody otevřeno většinou jako ve všední den, v neděli pak od 12:00 do 18:00 hod). Menší obchůdky (do 280 m2 prodejní plochy) nezřídka mívají otevřeno po neomezenou dobu i v neděli.

Zákon o prodeji alkoholu umožňuje pohostinským zařízením v Anglii a Walesu mít otevřeno neomezeně. Alkoholické nápoje se podávají pouze osobám starším 18 let. Hospody ve Skotsku smějí podávat alkohol od 11:00 do 23:00 hod., v neděli od 12:00 do 23:00 hod. Hospody v Severním Irsku mohou mít otevřeno neomezeně, ale alkohol se smí podávat pouze od 11:30 do 23:00 hod, v neděli pak od 12:30 do 22:00 hod. Větší hospody mohou požádat u soudu o rozšíření otevírací doby (do 01:00 hod. ve všední den, do 24:00 hod. v neděli) za podmínky, že se zde podává jídlo nebo je organizována jiná zábava.

V Anglii, Skotsku, Walesu a Severním Irsku platí zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorech (bary, restaurace, kanceláře, nemocnice, veřejné dopravní prostředky, fotbalové stadiony, atd.).